Last updates: November 16th: Made an entry in the diary. Also still working on repairing the mess that Photobucket created by discontinueing access to my photos... It's a lot of work and will take a long time... :(

Laatste updates: 16 november: Dagboek bijgewerkt. Ook nog steeds aan het proberen mijn website weer een beetje te repareren nadat Photobucket besloot toegang tot mijn foto's te stoppen. Het is veel werk en zal nog een flinke tijd duren... :(

Hold mouse cursor on pictures for info and use the Google Translators in the diaries!
Houd de muiscursor stil op een foto voor info.


View My Stats / Bekijk mijn statistieken
site search by freefind advanced
Greenhost webhosting